Tutkinto

HHJ-tutkinto

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry:n järjestävät yhteistyössä HHJ-tutkinnon kaksi kertaa vuodessa Tampereella, keväällä ja syksyllä.

Yleistä

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinto koostuu kahdesta ennakkotehtävästä ja tutkintopäivästä. Ennakkotehtävät hyväksytysti suorittaneet kutsutaan tutkinto­päivään. Tutkinnon suorittaminen edellyttää osallistumista koko tutkintopäivään. Tutkinto ei ole kirjatentti kurssista, kurssikirjallisuudesta tai ennakkotehtävistä vaan mittaa yleisellä tasolla hallitustyöskentelyosaamista.

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä.

Tutkinnon suorittaneiden lista julkistetaan kunkin tutkinnon jälkeen. Listalle tulevat vain julkaisuluvan antaneiden nimet. HHJ-tutkinnon suorittaneita voidaan välittää pk-yritysten hallituksiin.  Tutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa Tampereella, keväällä ja syksyllä.

Osallistumisoikeus

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkintoon voi osallistua HHJ-kurssitodistuksen saanut. HHJ-kurssi pitää olla suoritettu ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Tutkinnon rakenne

HHJ-tutkinto koostuu kahdesta ennakkotehtävästä ja tutkintopäivästä. Tutkintoon osallistuja valitsee kaksi ennakkotehtävää neljästä aihealueesta. Ennakkotehtävien tekijät arvostelevat ennakkotehtävien vastaukset arvosanalla hyväksytty/hylätty. Molemmat ennakkotehtävät hyväksytysti suorittaneet kutsutaan tutkintopäivään. Kutsun saaneet saavat tietoonsa myös kaksi muuta ennakkotehtävää tutustumista varten.

Tutkintopäivänä ennakkotehtävien tarkastajat purkavat kaikki neljä ennakkotehtävää seminaarityylisesti. Iltapäivällä on varsinainen kirjallinen monivalintakoe. Kirjallisen monivalintakokeen kysymykset (60 kpl) koskevat kaikkia neljää aihealuetta. Kokeeseen valmistaudutaan parhaiten kertaamalla kurssimateriaali, tutustumalla osakeyhtiölakiin ja kaikkiin ennakkotehtäviin sekä hankkimalla omatoimisesti tietoa kaikista aihealueista.

Ennakkotehtävien hyväksymiskriteerit ja aihealueet

Ennakkotehtävien kaksi aihealuetta valitaan neljästä aihealueesta painottaen aihealueita, joissa omasta mielestä eniten tarvitsee kehittymistä. Valitsemalla ennakkotehtävät näin parantaa mahdollisuuksia suoriutua tutkintopäivän monivalintatehtävistä, jotka kattavat kaikki aihealueet.

Ennakkotehtävien aihealueet ovat:

1. hyvä hallintotapa (lait, asetukset, suositukset, arvot, eettiset koodit).

2. hallituksen ja hallitustyön organisointi (hallituksen kokoonpano, tehtävät, kokousten sisältö ja itsearviointi; hallituksen ja toimitusjohtajan välinen työnjako, hallituksen  puheenjohtajan tehtävät, toimitusjohtajan ja johtoryhmän arviointi).

3. strategiatyö (omistajastrategia, liiketoimintastrategia, strategian valmistelu, toteutus ja valvonta, murrostilanteet).

4. yrityksen talouden seuranta ja ohjaus (tilinpäätös, tuloslaskelma, talouden tunnusluvut, budjetointi, riskien hallinta).

Ennakkotehtävien vastausten hyväksymiskriteerit ovat:

-       Henkilö on osoittanut perehtyneensä aihealueeseen.
-       Henkilö on vastannut kaikkiin kysymyksiin.
-       Vastaukset ovat kattavia ja perusteltuja.
-       Vastaukset on palautettu määräaikaan mennessä

Ennakkotehtävät ovat saatavissa vain suomenkielisinä, mutta osallistuja voi halutessaan vastata niihin joko ruotsiksi tai englanniksi. Tutkintopäivänä esitykset ja kirjallinen monivalintakoe ovat kuitenkin suomeksi.

Förhandsuppgifterna finns tillgängliga endast på finska, men om man vill kan man svara på dem antingen på svenska eller på engelska. På examensdagen är presentationerna och det skriftliga flervalsprovet på finska.

Preliminary tasks are only available in Finnish, but the participant may answer them in English. However the presentations at the exam day and the exam itself are only in Finnish.

Tutkintomaksu

Tutkintomaksu laskutetaan ennakkotehtävät hyväksytysti suorittaneilta. Tutkintomaksu sisältää ennen kaikkea tutkinnon järjestämiseen ja hallinnointiin liittyvät kustannukset, mutta lisäksi myös ennakkotehtävien laatimiseen ja tarkastukseen sekä monivalintakokeeseen liittyvät kulut sekä henkilö-, tila- ja tarjoilukustannukset tutkintopäivänä.

Osallistuja, joka palauttaa vastaukset kahteen ennakkotehtävään, mutta jonka suoritusta ei hyväksytä (tai osallistuja vastaa vain yhteen ennakkotehtävään) lähetetään lasku puolikkaasta tutkintomaksusta.

HUOM: Jos osallistuja ei saavu tutkintopäivään ilman hyväksyttävää syytä (tai peruuttaa esim. työesteen vuoksi) tutkintomaksu veloitetaan eikä hänellä ole mahdollisuutta osallistua pelkkään tutkintopäivään myöhemmin. Hyväksyttävänä syynä pidetään esim. sairauspoissaoloa (todistuksesta toimitettava kopio) jolloin tutkintomaksua ei palauteta, mutta osallistuja saa osallistua seuraavaan tutkintopäivään maksutta.

Tutkintopäivään aiemmin kutsutut (monivalintakokeessa hylätyt) saavat osallistua tutkintoon puoleen hintaan.

Hinnat

Tutkintomaksu 400 €  /hlö (+ alv 24 %) veloitetaan ennakkotehtävät hyväksytysti suorittaneilta.
Tutkintomaksu 200 € / hlö (+ alv 24 %) veloitetaan ennakkotehtävävaiheessa hylätyiltä.
Tutkintomaksu 200 € / hlö (+ alv 24 %) veloitetaan aiemmin tutkintopäivään kutsutuilta (monivalintakokeessa hylätyt)

Tutkintomaksu laskutetaan ennakkotehtävien palauttamisten jälkeen.

Ilmoittautuminen

Tutkintoon ilmoittaudutaan koulutukset ja tapahtumat-sivulta.

HUOM! Ilmoittautumisia ei voi ottaa vastaan enää viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli ilmoittautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä oman alueesi kauppakamariin ennen ilmoittautumisen sulkeutumista.