Yleistä

Kaikki Manner-Suomen kauppakamarit ovat hankkineet oikeuden järjestää Tampereen kauppakamarin ja Hallituspartnerit ry:n syksyllä 2005 käynnistämän HHJ-kurssin. Tähän mennessä on toteutettu jo yli 300 HHJ-kurssia eri puolilla Suomea. Vuosittain HHJ-kursseja toteutetaan noin 35.

Muutama kauppakamarin on järjestänyt alueellisia HHJ-alumnitapaamisia. Lisäksi suurin osa kauppakamareista on lisensoinut myös HHJ-johdanto hallitustyöhön –koulutuksen ja HHJ-puheenjohtajakurssin.

HHJ-kurssin on todettu aktivoivan ja kehittävän hallitustyöskentelyä. Kurssilla myös verkostoidutaan ja siirretään ns. hiljaista tietoa, mikä edistää huomattavasti yritysten toimintaedellytyksiä ja terveen kasvun edellytyksiä. Tällä on merkittävä vaikutus yritysten kansainvälistymisen, sukupolvenvaihdosten ja muiden murrostilanteiden menestyksellisessä hoitamisessa.

Ladattavat tiedostot: