Hallitusjäsenten välitystoiminta

Hallituspartnerit ry välittää ulkopuolisia hallituksen jäseniä ensisijaisesti pk-yrityksille omistajien määrittämien kriteerien mukaisesti.


Välitystoimintaan osallistuvat yrityksen omistajien tai edustajien lisäksi Hallituspartnerien vastuuhenkilö ja välitystoimikunta. Ehdokkaita etsitään Hallituspartnereista, HHJ-tutkinnon suorittaneista, HHJ-kurssin käyneistä sekä muista lähteistä.

Pk-yrityksille ulkopuolisen hallitusjäsenen hankinta on strateginen ja tärkeä, mutta ei useinkaan kiireellinen asia. Siitä huolimatta suosittelemme ottamaan yhteyttä ajoissa, koska parhaaseen lopputulokseen päästään huolellisella ja kattavasti tehdyllä välitystoiminnalla. Suosittelemme kahta yrityksen ulkopuolista hallituksen jäsentä, joten myös ehdokkaiden tapaamisiin tulee varata aikaa.

Ota yhteys Hallituspartnereihin. Rakennetaan toimiva hallitus varmistamaan yrityksesi menestys.

 

Fysio 2000 Oy:n hallitusjäsenten pitchaus alumniseminaarissa 3.12.2018

https://youtu.be/MOa-fRqhmOs


Onnistuneet hallitusjäsenten pitchaukset alumniseminaarissa 29.11.2016
Seminaarissa järjestettiin kaksi lyhyttä uusien hallitusjäsenten pitchausta. Hallitusjäseniä etsivät J.A. Tenhunen Oy (Teija Siren) ja APL Systems Oy (Jussi Hartikainen). Näiden onnistuneiden pitchausten ansiosta he löysivät hyviä ehdokkaita hallituksiinsa. Alapuolella videot molemmista pitchauksista.

J.A. Tenhunen Oy
(Teija Siren)

APL Systems Oy (Jussi Hartikainen)