HHJ-kokonaisuus

Miksi HHJ-koulutukseen?

HHJ-koulutukset antavat parhaan osaamisen hallitustyöskentelyyn. Yrittäjä ja yritysjohto tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia. Myös erilaiset murrokset ovat helpoimmin hallittavissa, jos yrityksestä löytyy laajalti kokemusta. Tehokkaan hallitustyöskentelyn avulla voidaan parhaiten sitoa yritykseen sen tarvitsemat ulkopuoliset resurssit toimivan johdon tai yrittäjän tueksi. Näin luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle ja olemassa olevien säilymiselle. Tässä työssä pk-yrityksen hallituksella, ja erityisesti sen puheenjohtajalla, on suuri strateginen rooli. Kursseilla myös verkostoidutaan ja siirretään ns. hiljaista tietoa, mikä edistää huomattavasti yritysten toimintaedellytyksiä ja terveen kasvun edellytyksiä.

 

Koulutuskokonaisuus on hyvä aloittaa HHJ-johdanto hallitustyöhön –koulutuksesta tai HHJ-kurssista.

 

HHJ-koulutuksen esittely:

Lähde: Tampereen kauppakamari

Mikäli olet aikaisemmin rekisteröitynyt hhj.fi sivustolle, älä rekisteröidy uudelleen. Osallistumistietosi ovat liitettynä jo olemassa olevaan käyttäjätunnukseesi. Saat tehtyä uuden salasanan kohdasta Kirjaudu sisään > Tilaa uusi salasana.