Hallitus ja strategian toteuttaminen

Miten hallitus varmistaa strategian toteutumisen?

Laajuus:           Koulutus on kestoltaan yhden päivän.
Sisältö:             Hallitus ja strategian toteuttaminen on HHJ-tuoteperheen uusi aktiivinen ja vuorovaikutteinen valmennustilaisuus, joka koostuu ennakkotehtävistä, alustuksista, yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä osallistujia aktivoivista keskusteluista. Valmennukseen osallistuminen kirkastaa osallistujille hallituksen mahdollisuudet, roolin ja tehtävät strategian toteuttamisessa. Koulutuspäivä lisää osallistujien ymmärrystä ihmisiin vaikuttamisen merkityksestä strategian toteuttamisessa ja toiminnan kehittämisessä ja antaa käytännön esimerkkien ja case-harjoitusten kautta konkreettisia keinoja strategian toteuttamiseen hallitustyön kautta.

Tulevia koulutuksia löydät koulutukset ja tapahtumat -sivulta. Niitä voi tiedustella myös alueellisista kauppakamareista.