Ajankohta

10.5.2019 08:30

Paikka

Seinäjoki

Hinta

1195 €
795 € (kauppakamarin jäsenhinta)
Liity kauppakamarin jäseneksi

Tapahtumaluokka

HHJ Strategian toteuttaminen

Järjestäjä

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari← Takaisin

HHJ Hallitus ja strategian toteuttaminen Seinäjoki

Tavoitteena kirkastaa hallituksen mahdollisuudet, rooli ja keinot strategian toteuttamisessa.

Miten hallitus varmistaa strategian toteutumisen?

Yksi hallituksen ydintehtävistä on varmistaa, että yrityksellä on selkeä strategia. Yrityksen tulokseen hallituksen vahvistama strategia vaikuttaa kuitenkin vain siltä osin, kuin se toteutuu käytännössä. Tutkimusten ja selvitysten mukaan 60 - 70 % yritysten strategioista ja muista keskeisistä suunnitelmista ei toteudu. Keskeiset syyt strategian toteutumattomuudelle ovat strategiaprosessi, strategia itse sekä tapa, jolla yrityksen johtamisjärjestelmää hyödynnetään – tai ei hyödynnetä –  strategian toteuttamisessa. Hallitus pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan olennaisesti siihen, miten strategia saadaan muuttumaan tuloksiksi.

Hallitus ja strategian toteuttaminen on HHJ-tuoteperheen uusi aktiivinen ja vuorovaikutteinen valmennustilaisuus, joka koostuu ennakkotehtävistä, alustuksista, yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä osallistujia aktivoivista keskusteluista.

Valmennukseen osallistuminen kirkastaa osallistujille hallituksen mahdollisuudet, roolin ja tehtävät strategian toteuttamisessa. Koulutuspäivä lisää osallistujien ymmärrystä ihmisiin vaikuttamisen merkityksestä strategian toteuttamisessa ja toiminnan kehittämisessä ja antaa käytännön esimerkkien ja case-harjoitusten kautta konkreettisia keinoja strategian toteuttamiseen hallitustyön kautta.

Koulutuksen sisältö:

  • Omat kokemukset strategian toteutumisesta
  • Miksi strategiat eivät toteudu?
  • Strategian toteuttamisen keinot ja muutosvastarinta?
  • Strategian toteuttamisen keinot
  • Toteutumista tukeva strategiaprosessi
  • Strategia itse toteutumista tukevana tai estävänä tekijänä
  • Johtamisjärjestelmän hyödyntäminen strategian toteuttamisessa
  • Erityishuomioita vaativat asiat: lähtökohdat, viestintä, muutostahto, esimiestyö, tavoitteet ja palkitseminen

Kouluttaja: VT, HHJ PJ Ismo Salminen, Value Business Advisors Nordic Oy

Ohjelma

Ohjelma
08:30  Ilmoittautuminen ja kahvi
09:00 Kurssi alkaa

Omat kokemukset strategian toteutumisesta
Miksi strategiat eivät toteudu?

11:30 Lounas

12:15 Strategian toteuttamisen keinot
Strategia itse toteuttamista tukevana tai estävänä tekijänä
Toteutumista tukeva strategiaprosessi
Johtamisjärjestelmän hyödyntäminen strategian toteuttamisessa

16:00 Kurssi päättyy

Koulutus on saanut mainiota palautetta aiemmilla toteutuksilla:

”Iso kiitos hienosta koulutuksesta, maailmanluokan sanoma ymmärrettävästi sanottuna, taisi kolahtaa kaikkiin.”
"Hyvä, nykyaikainen, käytännönläheinen, keskusteleva."
"Hyvä, suoraan hyödynnettävä koulutus."
"Vetäjä fasilitoi kaikki hyvin mukaan."

"Persoonan vuorovaikutuksen korostaminen muutoksessa hyvin esillä."
"Osallistujien esimerkit – keskustelu – johtopäätökset – toimi hyvin."

"Erittäin hyvä keskustelu, ryhmän koko sopiva."