Ajankohta

5.11.2019 08:30 – 5.11.2019 16:00

Paikka

Kuopio

Hinta

795 €
480 € (kauppakamarin jäsenhinta)
Liity kauppakamarin jäseneksi

Tapahtumaluokka

HHJ Hallitus ja talous

Järjestäjä

Kuopion alueen kauppakamari← Takaisin

HHJ Hallitus ja talous/Kuopio

Technopolis Kuopio, kokoustila Sky, M-osa 14.krs

Hallitus ja yrityksen talouden menestystekijät

Yrityksen hallituksen talouden johtaminen on tärkeä menestystekijä yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Menestyksellinen hallitustyöskentely edellyttää yhtiön taloudellisen tilanteen hahmottamista, taloudellisten mittareiden asettamista, poikkeamiin puuttumista sekä tulevaisuuteen suuntaavien päätösten tekemistä yhtiön talouden kokonaistilanne huomioon ottaen. Hallituksen tulee varmistaa yrityksen taloushallinnon seuranta- ja raportointikäytäntöjen kehittyminen mahdollisimman informatiivisiksi ja strategisia tavoitteita mittaaviksi. Tämä palvelee hallituksen jäsenten oman tehtävän menestyksellistä hoitamista ja auttaa yrityksen toimivaa johtoa päätöksenteossa.

Hallitus ja talous -koulutuspäivässä edellä mainittuihin osa-alueisiin syvennytään käytännönläheisesti. Yrityksen talouden seuranta-, ohjaus- ja raportointijärjestelmät ja niiden tuottama informaatio ovat menestyksellisissä yrityksissä usein selväpiirteisiä. Hallituksen jäsenen tulee kuitenkin tietää, mitä vaatia yrityksen toimitusjohtajalta, talousjohdolta tai ulkopuoliselta taloushallinnon palveluntarjoajaltaan, jotta informaatio on luotettavaa, sen tuottaminen on riittävän yksinkertaista ja kustannustehokasta tuoden esiin olennaiset tiedot yrityksen kannattavuus-, maksuvalmius- ja vakavaraisuusasemaan liittyen.

Koulutuspäivässä käsitellään yhtiön kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaavaa tilinpäätöstä. Tässä yhteydessä pyritään syvällisemmin ymmärtämään, mitä informaatiota tilinpäätökseen sisältyy ja miten sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti ja mitä hallituksen tulee ottaa selville tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.  Koulutuksessa käydään kattavasti läpi yrityksen hallituksen talousinformaatio. Yhtenä koulutuspäivän osa-alueena on yrityksen taloudellisen arvon analysointi mahdollisen yrityskaupan; yritysoston tai yrityksen myynnin näkökulmasta.

Koulutuspäivän sisältö:

  • Pk-yrityksen tuloksen, taseen ja rahoituslaskelman analysointi ja johtopäätökset
  • Hallituksen vaatimukset talousraportoinnille
  • Hallituksen edellyttämät talouden ennusteet ja budjetointi
  • Yrityksen arvonmääritykseen liittyviä seikkoja

Koulutuspäivä antaa käytännönläheisiä työkaluja nykyisille ja tuleville hallituksen jäsenille yrityksen menestyksekkään talousraportoinnin ja ohjausjärjestelmien ymmärtämiseksi.

Kouluttajana toimii KTM, KHT Henry Kampman, joka on Revisium Oy:n perustajaosakas. Hänellä on pitkäaikainen kokemus tilinpäätöksiin ja niiden liittyvien kysymysten kouluttamisesta. Aikaisemmassa työssään hän on toiminut taloushallinnon johtotehtävissä.

Koulutuksen hinta:

Normaalihinta 795 euroa (+ alv 24%)
Kauppakamarin jäseniltä 480 euroa (+ alv 24%)

HHJ-kurssin käyneille 10% alennus normaalihinnasta ja jäsenhinnasta.

Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen.

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perutuista ilmoittautumisista perimme 50% osallistumismaksusta. Kaksi päivää ennen tilaisuutta tai sen jälkeen perutuista ilmoittautumisista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautumiset viimeistään 7 vuorokautta ennen tilaisuutta. 

Lisätietoja:
Mari Polvinen, Palveluneuvoja
044 732 0838
mari.polvinen@kuopiochamber.fi